Finanspolitiska rådet
.

Presentationer 2018

 

  • Möte med EU:s nätverk för finanspolitiska råd (EUNIFI) och Ekonomiska och finansiella kommittén (EFK)
    Bryssel, 2 februari 2018

    Hannes Jägerstedt