Finanspolitiska rådet
.

Ledamöter i rådet

Harry Flam

Harry Flam
Ordförande

Professor emeritus i internationell ekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Hans forskning har framför allt rört internationell handel och europeisk ekonomisk integration.

Kari Lotsberg
Vice ordförande

Kari har bland annat arbetat som byråsjef vid det norska finansdepartementet och som statssekreterare vid finansdepartementet i Sverige. Hon har även arbetat som chef för Ekonomiska Avdelningen och som senior rådgivare på Riksbanken. Kari är också styrelseledamot i Euroclear Sweden AB.

Åsa Holmquist

Peter Englund

Professor emeritus vid institutionen för finansiell ekonomi, Handelshögskolan i Stockholm, och nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hans forskning har främst rört bostadsmarknaden och finansiella kriser. Han är även ledamot i Finansinspektionens styrelse.

 

 

Cecilia Hermansson

Åsa Hansson

Docent i nationalekonomi och lektor vid nationalekonomiska institutionen och
Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet. Åsa Hansson har framför allt ägnat sig åt
skatteforskning och även varit expert i statliga utredningar om skattefrågor i både Sverige och
Danmark.

Åsa Holmquist

Bertil Holmlund

Seniorprofessor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hans forskning har främst rört arbetsmarknadsekonomi och offentlig ekonomi.

Ragnar Torvik

Professor i nationalekonomi vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim och vid Handelshögskolan i Oslo. Hans forskning rör bland annat politisk ekonomi, penningpolitik och makroekonomi.

Foto: Henrik Hellström