Finanspolitiska rådet
.

Finanspolitiska rådet
Box 3273, SE-103 65 Stockholm
Besök: Kungsgatan 12-14

Tel: 08-453 59 90
Fax: 08-453 59 64

info@finanspolitiskaradet.se
www.finanspolitiskaradet.se

Kontakta oss

Växel: 08-453 59 90
Fax: 08-453 59 64

Joakim Sonnegård
Kanslichef
Tel: 08-453 59 88
joakim.sonnegard@finanspolitiskaradet.se

Niklas Frank
Vice kanslichef/Utredningsekonom
Tel: 08-453 59 44
niklas.frank@finanspolitiskaradet.se

Christina Håkanson
Utredningsekonom
Tel: 08-453 59 89
christina.hakanson@finanspolitiskaradet.se

Hannes Jägerstedt
Forskningsassistent
Tel: 08-453 59 92
hannes.jagerstedt@finanspolitiskaradet.se

Charlotte Sandberg Gavatin
Administrativt ansvarig
Tel: 08-453 59 91
charlotte.sandberg-gavatin@finanspolitiskaradet.se

Rådets ledamöter har e-post:
fornamn.efternamn@finanspolitiskaradet.se

För mer information, kontakta oss via formuläret nedan eller e-post:
info@finanspolitiskaradet.s

Finanspolitiska rådet
Box 3273
SE-103 65 Stockholm

Besök: Kungsgatan 12-14